รถโฟล์คลิฟท์ สำคัญอย่างไร ? กับธุรกิจการเกษตร

รถโฟล์คลิฟท์-เกษตร

ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นแหล่งผลิตและส่งออกอาหารชั้นนำของโลกอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ท่านสามารถสังเกตุได้จากการที่หลากหลายประเทศทั่วโลก มีการนำเข้าพืชผัก ผลไม้ ข้าวสาร จากไทยจำนวนมาก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ส่งผลให้หลากหลายบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องนำรถโฟล์คลิฟท์เข้ามาช่วยในการดำเนินการทางธุรกิจการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ ทั้งในหน้าที่ การเก็บผลผลิต การคัดแยก การบรรจุ ตลอดจนกระบวนการระหว่างการขนส่ง 

รถโฟล์คลิฟท์-ยก-ของ

ผลิตและส่งออกให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก

ตลาดโลกยกย่องให้ข้าว ผัก ผลไม้ จากไทย เป็นสินค้าคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลก การผลิตเพื่อให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของตลาดจึึงเป็นเรื่องสำคัญ และนอกจากความต้องการในการบริโภคแล้ว อาหารก็เป็นวัตถุดิบที่มีอายุการเก็บรักษาที่ไม่นานนัก  แม้การแปรรูปเพื่อถนอมอาหารจะมีการนิยมแพร่หลาย แต่การบริโภคอาหารสด ย่อมเป็นที่ชื่นชอบและรสชาติอร่อย ทำให้ขั้นตอนต่างๆจำเป็นต้องมีความมรวดเร็ว การใช้รถโฟล์คลิฟท์เข้ามาช่วยจึงมีบทบาทอย่างมากสำหรับภาคธุรกิจนี้

การลงทุนที่เกษตรยุคใหม่ควรตัดสินใจ

การเก็บผลผลิต บรรจุและขนส่งด้วยแรงงานคน อาจจะไม่ใช่ทางออกของเรื่องนี้ เพราะแรงงานคน มีข้อจำกัดในชั่วโมงการทำงาน ความรวดเร็ว ปัญหาในการบริหารคน ยิ่งในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต

เชื่อว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่น่าจะทราบกันดีว่า แรงงานคนนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาการทำงาน และผลลัพธ์ที่สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนเก็บเกี่ยว ที่จำเป็นต้องรีบคัดแยกผักผลไม้ ตามเกรดต่างๆ เพื่อขนส่งไปในแต่ละแหล่งสินค้าระดับต่างๆ เช่น เกรดส่งออก เกรดขายภายในประเทศ และบรรจุหีบห่อ ทำให้ทุกกระบวนการ หากมีรถโฟล์คลิฟท์มาช่วยในการขนย้ายผลผลิต ผู้ประกอบการจะประหยัดเวลา และได้ตัวงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึึ้น

รถโฟล์คลิฟท์

สถานการณ์ธุรกิจเกษตรในปัจจุบัน         

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรหน้าใหม่ๆ ทั้งทายาทของครอบครัวที่มีที่ดินและสืบต่อการทำการเกษตร หรือ มือใหม่ที่สนใจการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรแนวใหม่ เกิดขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้การแข่งขันยิ่งสูง ผู้ประกอบการทุกรายล้วนแล้วแต่หาวิธีการต่างๆ มาทำให้ธุรกิจของตน เดินหน้าได้มากกว่า ทำงานได้มากกว่าคู่แข่ง

นั้นทำให้ การใช้ รถโฟล์คลิฟท์ ในธุรกิจการเกษตร จึง ตอบโจทย์อย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถเช่ารถโฟล์คลิฟท์แทนการซื้อ หรือซื้อรถโฟล์คลิฟท์มือสอง ได้ หากมีต้นทุนจำกัด ถ้าหากยังอยู่ในช่วงตั้งต้นธุรกิจ ผู้เขียนมองว่าการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ใช้งานเป็นบางช่วงที่จำเป็น เช่น ฤดูเก็บเกี่ยวของปี เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

*อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของบุคคลนั้นๆ*

สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจ จะซื้อรถโฟล์คลิฟท์ หรือว่า ต้องการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ ผู้เขียนขอแนะนำ บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด เพราะนอกจากรถโฟล์คลิฟท์จะได้คุณภาพ ทุกคันแล้วนั้น ยังมีบริการหลังการขายที่ดีที่สุดในไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://goodrichforklift999.com/

goodrich-forklift-logo